Potrzeba dialogu między nauką i wiarą – WSKSiM w Rzymie

W Rzymie zakończyła się II Międzynarodowa Konferencja Watykańska, dotycząca zagadnień medycyny regeneracyjnej  i komórek macierzystych.

W konferencji wzięło udział ponad 40 prelegentów z całego świata. Wśród uczestników byli także przedstawiciele dziennikarzy i polityków. Na zaproszenie przewodniczącego papieskiej rady kultury, ks. kard. Gianfranco Ravasi-ego, było także dwoje studentów z WSKSiM wraz z o. dr. Zdzisławem Klafką CSsR, rektorem WSKSiM.

– Dla nas, przedstawicieli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej był to ogromny zaszczyt. To sam ks. kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury zaprosił naszą uczelnię wraz z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Polski byliśmy jedyną z dwóch uczelniami, które reprezentowały Polskie środowiska naukowe na tym kongresie, który pragnął ukazać jak ważne łączenie wiedzy z wiarą –wskazywał o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Medycyna musi służyć człowiekowi poprzez ochronę życia ludzkiego. Nowe wyzwania dla ludzi nauki powinny być oparte o rozum i wiarę. W tym kontekście uczestnicy konferencji wystosowali wspólne przesłanie i niejako zobowiązanie skierowane do Ojca Świętego Franciszka.

– Na zakończenie konferencji poświęconej medycynie regeneracyjnej, ks. kard. Gianfranco Ravasi wyszedł z propozycją, abyśmy przekazali Ojcu Świętemu Franciszkowi przesłanie podsumowujące kongres, który wyszczególnia potrzebę dialogu między nauką i wiarą. Deklarujemy też, że to środowisko, które się spotyka pragnie dalej nieść to przesłanie nadziei na rzecz dobra człowieka – dodał o. Zdzisław Klafka CSsR.

Spotkanie w Watykanie było niesamowitym przeżyciem, ale też okazją by sprawdzić umiejętności dziennikarskie – mówi Karolina Wysocka studentka WSKSiM .

Było to dla nas niesamowite przeżycie. Poznaliśmy wiele fantastycznych ludzi – nie tylko naukowców światowej sławy, ale także zwykłych ludzi dotkniętych różnymi chorobami, którym ta terapia pomogła oraz inne osoby zaangażowane w całe to przedsięwzięcie. Oni podzielili się z nami swoim doświadczeniem, przeprowadzaliśmy wywiady, które będziemy chcieli wyemitować w TV Trwam. Chcemy tą wiedzę o terapii komórkami macierzystymi propagować. Na tym polegała nasza rola, jako przedstawicieli WSKSiM. To wezwanie do tego, abyśmy przyjeżdżając tutaj mogli zdobyć wiedzę na ten temat i dalej ją przekazywać. Była to dla nas ogromna szansa, aby sprawdzić w praktyce nasze umiejętności jako studentów dziennikarstwa WSKSiM – mówiła Karolina Wysocka. 

RIRM

drukuj