fot. pixabay.com

Raport NIK: Szkoły specjalne w Polsce niewystarczająco przygotowane do kształcenia osób niepełnosprawnych

Szkoły specjalne w Polsce nie są wystarczająco przygotowane do kształcenia osób niepełnosprawnych. W 11 placówkach na 12 badanych obecne są nieprawidłowości dotyczące warunków lokalowych, wyposażenia sal lekcyjnych, bezpieczeństwa lub higieny – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Warunki kształcenia w wielu szkołach specjalnych nie były monitorowane rzetelnie – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Niepokojące są nieprawidłowości. Chodzi m.in. o nieodpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie sal lekcyjnych czy bezpieczeństwo. W wielu placówkach odnotowano też zbyt małą liczbę przepracowanych godzin, co przekłada się na niewłaściwe przygotowanie uczniów.

– Obecnie trudno ocenić, czy szkoły specjalne skutecznie wspierają swoich uczniów w przygotowaniu do dorosłego życia – zauważa prezes NIK Marian Banaś.

Nie ma bowiem analiz losów absolwentów szkół specjalnych.

– Wdrożenie takich rozwiązań umożliwiłoby ocenę, czy prowadzone w tych placówkach nauczanie przeciwdziała społecznemu wykluczeniu. Można by też lepiej dostosować proces kształcenia do rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych – podkreśla prezes NIK.

Najwyższa Izba Kontroli złożyła wniosek w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji I Nauki. Kontrola przeprowadzona przez NIK pokazuje również, że w wielu szkołach specjalnych brakuje wymaganych podręczników i materiałów dydaktycznych.

TV Trwam News

drukuj