NIK zwraca uwagę na trudności, jakie napotykają osoby starsze i niepełnosprawne w przestrzeni publicznej

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na trudności, jakie napotykają osoby starsze i niepełnosprawne w przestrzeni publicznej. Z raportu NIK wynika, że osoby te wciąż w wielu przypadkach nie mogą swobodnie korzystać z muzeów, bibliotek czy innych ośrodków kultury.

Obowiązujące przepisy są często nieprecyzyjne, dlatego obiekty wybudowane zgodnie z prawem nie zawsze są dostępne dla osób starszych lub niepełnosprawnych – wskazuje prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

– Znakomita większość gmin rozpoznaje potrzeby i oczekiwania osób starszych i niepełnosprawnych dotyczące dostępności miejsc publicznych, ale problemem jest późniejsze wykorzystanie tej wiedzy i wdrażanie konkretnych rozwiązań spełniających te potrzeby. Aż 63 proc. skontrolowanych gmin nie konsultowało planowanych i realizowanych inwestycji pod kątem potrzeb osób z ograniczoną sprawnością. Zdarzało się, że ze wsparcia nie korzystano nawet przy tak dużych inwestycjach jak budowa lub przebudowa stadionu, pływalni czy ważnego węzła komunikacyjnego – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

NIK zwraca uwagę, że w bardzo wielu przypadkach usprawnienia dotyczyły głównie osób z niepełnosprawnością ruchową. Dużo rzadziej lub praktycznie wcale nie uwzględniano rozwiązań dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności.

W ocenie Izby konieczne jest włączenie do polskiego ustawodawstwa zasady projektowania uniwersalnego. NIK uważa także, że tylko współpraca administracji publicznej na wszystkich szczeblach przyniesie pozytywne efekty.

RIRM

drukuj