fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

TK odroczył sprawę noweli o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS

Do 13 listopada Trybunał Konstytucyjny odroczył rozpatrywanie sprawy wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności nowelizacji dot. zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Dziś przez dwie godziny Trybunał m.in. wysłuchał stron postępowania. Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – przed podpisaniem – prezydent Andrzej Duda skierował do TK na początku stycznia.

Zastrzeżenia głowy państwa dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, m.in. niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

W stanowiskach przesłanych do TK za zgodnością przepisów z konstytucją opowiedzieli się: Prokurator Generalny i Sejm.

Zastępca Prokuratora Generalnego wskazał, że prezydent nie zakwestionował merytorycznej zawartości ustawy.

Podczas rozprawy pojawiła się także kwestia prawidłowości głosowania nad nowelizacją w Senacie. Chodzi o to, czy było kworum. Ostatecznie TK zdecydował się odroczyć rozprawę do 13 listopada.

Nowelizacja stanowi, że od 2019 r. miałoby nastąpić zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

PAP/RIRM

drukuj