fot. Mateusz Matuszak/Nasz Dziennik

KNF kontrolowała nieprzejrzyście

KNF kontrolowała czasem za długo, a kary bywały zbyt uznaniowe, nieoparte o precyzyjne kryteria – wskazuje NIK.

Izba przeprowadziła kontrolę  w  KNF, a także w GPW i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. NIK równocześnie wskazała, że w okresie kontroli – od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. – „rynek kapitałowy w Polsce pod nadzorem tych instytucji działał w sposób stabilny”.

Mimo to Izba zwraca uwagę, że „niektóre czynności nadzorcze były prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w sposób długotrwały i nieprzejrzysty, a to nie sprzyjało umacnianiu zaufania do rynku”.

NIK podkreśliła, że nie stosowano jednoznacznych zasad nakładania kar pieniężnych.

Poseł Maria Zuba z Sejmowej Komisji Finansów powiedziała, że KNF miała chronić interesy obywateli na rynku finansowym, jednak ostatnie działania pokazują , że nie spełnia tej roli; chociażby w sprawie SKOK-ów – dodała poseł.

– Ten, w swoich rozstrzygnięciach, jest bardzo subiektywny i wręcz stara się nie zauważać pewnych zjawisk w tym obszarze. Wyraźnie to dostrzegamy podczas prac Komisji Nadzwyczajnej, która została powołana przez rządzących na rzecz rozpatrzenia sytuacji, jaka jest m.in. w SKOK-ach – stwierdza poseł Maria Zuba.

Izba wskazała, że UKNF powinien skrócić czas prowadzenia postępowań, a także poprawić przejrzystość nakładania kar na podmioty rynku kapitałowego.  KNF powinna również zwrócić większą uwagę na współpracę z organami odpowiedzialnymi za inicjowanie zmian legislacyjnych – dodała NIK.

RIRM

drukuj