Wpisy

KNF: 1,25 mln zł kary dla Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group

KNF nałożyła na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1,25 mln zł – poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Jak napisano, kara dotyczy lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktów Dividend Invest, Multi Saver oraz programu Top Service w aktywa, których ryzyka towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać.