fot. sxc.hu

Możliwe zamrożenie płac w budżetówce

Zamrożenie funduszu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych – to jedno z rozwiązań przewidzianych w tzw. ustawie okołobudżetowej. Podpisał ją wczoraj prezydent Bronisław Komorowski.

Przygotowana przez resort finansów ustawa przewiduje m.in., że zamrożone na poziomie z 2014 r. mają być płace w budżetówce. Zamrożony zostanie też fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z ustawą staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, który powinien być przeznaczony na łagodzenie skutków bezrobocia.

Przeciwko tym zapisom głosowali w sejmie posłowie PiS-u. Poseł Elżbieta Rafalska z sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny mówi, że w ustawie nie znalazły się zmiany, na które czekali Polacy.

– Kiedy mówimy o mrożeniu wynagrodzeń, każdy czeka na to, że w kolejnym roku chociaż te wynagrodzenia drgną, a co dopiero, jeżeli sfera budżetowa jest kolejny rok z zamrożonymi wynagrodzeniami, albo np. fundusz świadczeń socjalnych, który jest przeznaczony dla osób najuboższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, też ma podstawę naliczenia bardzo odległą. Również nie ma korzystnych zmian w zakresie podatków, na które Polacy czekają, a więc obniżenia stawek podatku VAT, więc nie są to – w naszej ocenie, jako PiS – korzystne rozwiązania, dlatego byliśmy przeciwnikami tej ustawy – powiedziała poseł PiS-u Elżbieta Rafalska.

Ustawa przewiduje ponadto zmiany dotyczące podatku akcyzowego. Zaproponowano opodatkowanie wytwarzania papierosów przy użyciu maszyn, z wyjątkiem ręcznego wytwarzania papierosów i wykonywania ich sposobem domowym w gospodarstwach domowych. Zaproponowano też zmianę ustawy o biokomponentach i biopaliwach. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem budżetu na przyszły rok. Zakłada on, że deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł.

RIRM

drukuj