NIK: Min. Finansów dobrze radzi sobie ze zwalczaniem szarej strefy w gospodarce

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministerstwa Finansów w zwalczaniu szarej strefy w gospodarce.

Izba w raporcie wskazała, że strefa ta jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski. Jest problemem dla budżetu państwa i stanowi jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw.

NIK wymienił inicjatywy m.in. resortu finansów, które eliminują patologie. Organy kontroli skarbowej odnotowały wzrost wpływów z tytułu ustalonych nieprawidłowości i zatrzymanych nienależnych zwrotów VAT. Kwoty te wyniosły ponad 1 mld zł w 2015 r. oraz ponad 2 mld zł w 2016 roku.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wymienił regulacje prawne wprowadzone przez resort, a nakierowane bezpośrednio na zwalczanie szarej strefy w gospodarce.

– W szczególności w obszarze paliw, alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych. Służby skarbowe przy mniejszej liczbie przeprowadzonych kontroli ujawniły nieprawidłowości na wyższe kwoty. Wciąż nie udało się jednak uzyskać wyraźnej poprawy relacji wpływów budżetowych i zatrzymanych nienależnych zwrotów podatku VAT w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych do kwoty ustaleń ogółem. Szczególna aktywność organów kontroli skarbowej skoncentrowana była na ograniczaniu oszustw w VAT, w tym popełnianych z wykorzystaniem faktur, nieodzwierciedlających rzeczywiste transakcje w obszarze paliw i elektroniki – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.    

Z raportu dowiadujemy się też o sukcesach Służby Celnej w ograniczaniu szarej strefy w sektorze wyrobów tytoniowych oraz nielegalnego urządzania gier na automatach.

Kontrola NIK obejmowała okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 roku.

Izba zaleciła Ministerstwu Finansów m.in. wyspecjalizowanie grup zajmujących się wyłącznie zwalczaniem najgroźniejszych dla gromadzenia dochodów państwa nadużyć.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj