NIK: Nasilenie nielegalnych praktyk dostawców energii elektrycznej

Pojawienie się nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej to efekt umożliwienia wolnego wyboru dostawcy prądu – tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Jak podaje Izba, do nasilenia nielegalnych praktyk dostawców przyczyniła się m.in.: bierność administracji rządowej. Dodatkowo, polski odbiorca czeka na wznowienie dostaw prądu zdecydowanie dłużej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

W raporcie czytamy również, że w Polce rzadkością są inteligentne liczniki, które pozwalają oszczędzać energię. Odbiorcy energii elektrycznej w naszym kraju nie są także wystarczająco chronieni – podkreślił Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

– Muszą borykać się z nieczytelnymi rachunkami, długotrwałym rozpatrywaniem reklamacji czy podwójnym fakturowaniem. Ich prawa nie były w pełni respektowane i – co szczególnie niepokojące – nadal nie będą chronione, jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe rozwiązania prawne. NIK zwraca uwagę, że najpilniejsze jest przyjęcie uregulowań dotyczących zmiany sprzedawcy energii, ochrony odbiorcy wrażliwego oraz wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych – wskazał Krzysztof Kwiatkowski.

Jak zauważa Najwyższa Izba Kontroli, w Polsce ceny prądu dla gospodarstw domowych należą do najniższych w Unii Europejskiej. Jest to jednak możliwe dzięki niepełnemu uwolnieniu rynku energii oraz regulacji cen.

Izba przestrzega jednak, że konieczne są zdecydowanie działania ministra energii, które przygotują polskiego konsumenta na przyjęcie unijnych przepisów zakładających całkowitą liberalizację rynku.

RIRM

drukuj