fot. flickr.com

Urzędy skarbowe nieprzygotowane do kontroli podmiotów z zagranicznym kapitałem

Urzędy skarbowe i kontroli skarbowej nieskutecznie walczyły z transferem dochodów firm za granicę – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Izba w raporcie podnosi, że urzędy nie były przygotowane  do kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z zagranicznym kapitałem.

Kontrolerzy wskazali, że przeprowadzono jedynie nieliczne kontrole, które weryfikowałyby legalność transferu dochodów przez podmioty gospodarcze.

Przyczyną niewystarczających działań był też brak narzędzi do typowania  podmiotów do kontroli, a także niewystarczający przygotowanie pracowników.

– Zwracamy uwagę, że w polskim systemie podatkowym wciąż nie ma klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula taka ma znaleźć się w projekcie nowej ordynacji podatkowej, którą przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, ogłoszenie przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji ustawy z 29 sierpnia 2014 roku, dotyczącej m.in. podatku dochodowego, nastąpiło z naruszeniem prawa, które stanowi, że akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. Przy publikowaniu tej ustawy nie stwierdziliśmy zaniedbań ze strony ministerstwa finansów – powiedział Paweł Biedziak, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.

Wprowadzenie klauzuli generalnej zaleciła  Komisja Europejska i OECD.

W wielu krajach  – m.in. Francji, Irlandii i Kanadzie – rozwiązania wprowadzające ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania funkcjonują już od wielu lat.

RIRM

drukuj