fot. sxc.hu

Prezydenckie weto ws. ochrony gruntów

Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zakładała ona likwidację nadzoru resortu rolnictwa nad odrolnieniem najbardziej żyznych gruntów.

Według kancelarii prezydenta nowela zagrażałaby ładowi przestrzennemu i mogłaby prowadzić do degradacji krajobrazu.

Poseł Jacek Bogucki, przypomniał, że już na etapie prac parlamentarnych na projektem ustawy posłowie PiS-u podnosili, że wprowadzanie tego typu zmian przywraca możliwość lokowania inwestycji niszczących środowisko.

– Dotyczy to między innymi elektrowni wiatrowych. Chcieliśmy zaproponować, żeby taką możliwość wykluczyć, żeby rokowanie mogło dotyczyć wyłącznie budynków zabudowy mieszkaniowej, w sąsiedztwie budynków już istniejących. Niestety, zostało to w toku prac parlamentarnych odrzucone i poszło to najgorsze rozwiązanie, które znów dopuszczało zupełnie bezładną lokalizację inwestycji, które nie tylko niszczą najlepsze gleby w Polsce, ale także środowisko – podkreślił poseł Jacek Bogucki.

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby przekształcić grunty rolne klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne, wymagana jest każdorazowo zgoda ministra rolnictwa.

Prezydent zamierza wystąpić z własną inicjatywą ustawodawczą, która w szczególnie uzasadnionych przypadkach umożliwi uproszczenie długotrwałej procedury odrolnienia gruntów pod budowę domów i obiektów użyteczności publicznej.

RIRM

drukuj