Pos. P. Grabowski: TK powinien niezwłocznie zająć się wnioskiem Prokuratora Generalnego

Trybunał Konstytucyjny jak najszybciej powinien się zająć wnioskiem Prokuratora Generalnego, bo mogło dojść do rażącego złamania prawa – mówi poseł Paweł Grabowski z Kukiz’15. Wniosek dotyczy przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wnioskuje do Trybunału o stwierdzenie niezgodności z konstytucją treści normatywnych art. 755 KPC oraz art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Poseł Paweł Grabowski popiera to działanie. Przypomina, że tylko TK może wydać orzeczenie uchylające przepisy ustanowionego prawa.

– Sytuacja, kiedy Sąd Najwyższy dokonuje zawieszenia przepisów obowiązującego obecnie prawa, jest dosyć dziwna. Tym bardziej, że sam Sąd Najwyższy opierał się o art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który to traktat dotyczy postępowań, owszem, prejudycjalnych, ale on dotyczy wykładni traktatów. Nie ma tam słowa o tym, że można zawieszać przepisy prawa obowiązujące w danym państwie członkowskim. Zatem nie dziwi mnie wniosek ministra Ziobry. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny powinien się tym zająć jak najszybciej, ponieważ być może doszło do rażącego złamania prawa – tłumaczy poseł Kukiz’15.

Na początku sierpnia Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pięcioma pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zasady niezależności i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Sąd Najwyższy postanowił też zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

RIRM

drukuj