fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Min. Finansów: na 2019 r. zaplanowano wydatki na PPK w kwocie 660 mln zł

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 660 mln zł – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

Kwota podana przez resort jest zbieżna z kosztem PPK z oceny skutków regulacji do projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Według tej oceny w pierwszym roku wydatki wyniosą 660 mln zł, w drugim 1 mld 420 mln zł, w trzecim 3 mld 790 mln zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dywersyfikacja ryzyka i postawienie na system emerytalny oparty na dwóch filarach: kapitałowym i repartycyjnym, czyli usytułowany w solidarności międzypokoleniowej powiedział dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jest to pomysł znacznie lepszy. Przede wszystkim będą to prywatne, w odróżnieniu od tych z OFE, pieniądze Polaków, których żaden rząd nie będzie miał prawa odebrać. Ponadto będą to pieniądze, które zasilą nasz rynek kapitałowy. Na to ten rynek, z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, naprawdę czeka, jak na kroplówkę, życiodajny deszcz, który pozwoli mu zakwitnąć, pozwoli polskim firmom na tym rynku pozyskiwać środki potrzebne do ich rozwoju dzięki emisji akcji. Także z różnych względów PPK powinny się sprawdzić – ocenił ekonomista.

Pracownicze Plany Kapitałowe powinny wystartować w połowie 2019 r. Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku, z półrocznym vacatio legis.

RIRM

drukuj