O. dr Tadeusz Rydzyk zaprasza na rocznicę powstania Radia Maryja: Nie bądźmy obojętni – bądźmy ewangelicznymi siewcami

1 grudnia br. w Toruniu odbędzie się 27. rocznica powstania Radia Maryja. Do udziału w świętowaniu zaprasza o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja.

***

Proszę Państwa, już niedługo Radio Maryja będzie miało 27 lat. Będziemy świętować 1 grudnia, jakkolwiek Radio powstało 8 grudnia 1991 r. Wtedy zostało poświęcone i rozpoczęło nadawanie z dwóch małych stacji po 100 watów: w Toruniu i w Bydgoszczy.

Przy Radiu Maryja powstała Rodzina Radia Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II o Rodzinie Radia Maryja powiedział: „Podobni jesteście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno”. Proszę Państwa, kto jeszcze nie jest takim ewangelicznym siewcą – to zapraszamy do wspólnego siania dobra – dobrych rzeczy. Oczywiście módlmy się także za Kościół, jak i za Ojczyznę. Bardzo o to prosimy, ale nie wolno nam być obojętnym i stać z boku. Trzeba ewangelizować. Do zwycięstwa zła wystarczy, że dobrzy będą obojętni. Zachowaj nas Panie Boże od obojętności!

W naszej wspólnocie Rodziny Radia Maryja powstał pomysł ewangelizacji przez książkę. Dzięki Wam, dzięki tym, którzy 1 % z podatku odpisują na Fundację Nasza Przyszłość – rozprowadziliśmy już ponad 300 tys. książek „Kształcenie charakteru”. Rozdajemy te książki dzieciom i młodzieży.

Zapraszamy na świętowanie rocznicy 1 grudnia i do wzięcia tylu książek, ile na pewno rozprowadzicie wśród młodzieży. Książki otrzymają Państwo bezpłatnie, gdyż są wydrukowane właśnie z tego 1 % podatku dochodowego, który Państwo przekazaliście. Przekażcie te książki takiej młodzieży, która przeczyta. Może weźcie teraz niezbyt wiele, ale tym, którzy przeczytają. Nie wolno niszczyć, nie rzucać pereł byle gdzie. Trzeba popatrzeć komu dać, niech on wzrasta, a inni, jak dorosną do tego, żeby czytać – to też im dać.

Inna książka dla młodzieży to „Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu”. Jeżeli doprowadzimy człowieka do Pana Jezusa, jeżeli on klęknie przed Najświętszym Sakramentem – Pan Jezus będzie go dobrze wychowywał. Taki człowiek będzie dobrze uformowany a ta książka – kieszonkowe wydanie – ma w tym pomóc.

Przyjeżdżają do nas ludzie świeccy, księża, wspaniali duszpasterze i mówią: „Dajcie nam taką książkę dla młodzieży”. Bardzo się z tego cieszymy – oni się cieszą i my się cieszymy. Tak rośnie dobro.

Drukujemy następne 25 tys. książek „Kształcenie charakteru”. Jesteśmy przygotowani na wasz przyjazd 1 grudnia i apostolat. Pamiętajmy już teraz o możliwości przekazania 1 % na Fundację Nasza Przyszłość w przyszłym roku. Powiemy Wam, co z tego 1 % robimy, a dużo jest do zrobienia.

Bóg zapłać za zrozumienie i za współpracę!

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja

drukuj