NIK krytykuje outsourcing dziennikarzy w TVP

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie stwierdziła, że jednym ze skutków tzw. restrukturyzacji w TVP, czyli przeniesienia dziennikarzy do firmy zewnętrznej, jest zmniejszenie się liczby pracowników istotnych dla realizacji misji nadawcy publicznego.

Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u powiedział, że leasing dziennikarzy w ostatecznym rozrachunku może okazać się nieopłacalny.

– Przyjęta koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia polegająca m.in. na przejęciu części pracowników TVP przez podmiot zewnętrzny jest obarczona ryzykiem wystąpienia roszczeń pracowników po zakończeniu rocznej gwarancji zatrudnienia. Oszczędności mogą więc okazać się pozorne – zaznacza Paweł Biedziak.

Pracowniczy twórczy stanowią obecnie 24 proc. ogółu zatrudnionych w TVP.

W ubiegłym roku TVP w ramach tzw. outsourcingu przekazała agencji pracy tymczasowej ponad 411 pracowników. Miało to służyć ochronie miejsc pracy. Tymczasem agencja Lesing Team zapowiedziała zwolnienia grupowe. 1 lipca minął roczny okres ochronny dla dziennikarzy.

RIRM

drukuj