Nieprawidłowości w spółce Elewarr

NIK negatywnie oceniła nadzór właścicielski nad spółką Elewarr przez Agencję Rynku Rolnego.

Izba chce, by ministrowie rolnictwa i finansów rozważyli likwidację zbożowej spółki. Według NIK-u Elewarr przestał pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż. NIK powiadomiła prokuraturę o nadużyciach w spółce.

W poprzedniej kontroli NIK stwierdziła, że członkom zarządu przyznano wynagrodzenia przekraczające limity dozwolone w ustawie kominowej.

Łączna kwota wynagrodzeń pobranych niezgodnie z prawem sięgnęła ponad 1 mln 400 tys. zł. Prezes ARR nie zapobiegł też pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki Elewarr.

– Niestety zarząd spółki i Prezes Agencji Rynku Rolnego doprowadzili do przedawnienia się roszczeń w wysokości półtora miliona złotych. Prezes Agencji Rynku Rolnego ponownie zaakceptował, niezgodne z ustawą kominową, wynagrodzenia dla członków zarządu spółki. Suma nienależnie pobranych wynagrodzeń, stwierdzona w kolejnych dwóch naszych kontrolach, wynosi już ponad 2,5 mln zł. Stojąc na straży publicznych pieniędzy przypominamy, że właścicielem wszystkich udziałów Elewaru jest państwowa osoba prawna – Agencja Rynku Rolnego. W świetle prawa spółka Elewarr jest więc bezspornie państwową osobą prawną, do której mają zastosowanie przepisy ustawy kominowej – powiedział Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.

NIK zawiadomiła też prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie niedopełnienia obowiązku zwrotu roszczeń w kwocie 1 mln 400 tys. zł i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w „wielkich rozmiarach”.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj