List prezydenta elekta Andrzeja Dudy do uczestników Pielgrzymki Stanowej Mężczyzn do Piekar Śląskich

Warszawa, 29 maja 2015 r.

Eminencje Księża Kardynałowie

Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi

Przewielebni Kapłani

Wszyscy Mężowie i Młodzieńcy

uczestnicy dorocznej Pielgrzymki Mężczyzn

do Matki Boskiej Piekarskiej

Drodzy Pielgrzymi!

To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę zwrócić się do Państwa pielgrzymujących do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja. Pielgrzymka do Piekar Śląskich to wyjątkowy czas, to ważna i podniosła chwila. Bardzo żałuję, że nie mogłem razem z Wami uczestniczyć w drodze do sanktuarium w Piekarach, by osobiście modlić się pod obrazem Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Jednak poprzez słowa tego listu pragnę gorąco zapewnić, że łączę się ze wszystkimi Pielgrzymami w modlitwie i zawierzeniu naszych trosk Matce Bożej.

Pielgrzymowanie jest wspaniałą okazją do wspólnego przeżywania, do wspólnej modlitwy, do zwykłego bycia razem. I właśnie to jest jedną z podstawowych wartości, której dziś potrzebujemy. Zmiana, na którą czeka nasz kraj, to przede wszystkim odnowienie naszej wspólnoty. Dlatego dziękuję Wam, że jesteście razem i swoją drogą, codziennym trudem i modlitwą pokazujecie, jak ważna jest wspólnota i dbanie o społeczność.

Dziś w Polsce zbyt dużo jest wrogości, pogardy i lekceważenia słabszych. My musimy dziś zrobić wszystko, by tak nie było. By los drugiego człowieka, pomoc bliźniemu była naszym wspólnym zadaniem, wysiłkiem i celem. Musimy rozpocząć zmianę. Dobrą zmianę, która dotyczy naszego kraju i rządzenia, ale obejmuje również nasze codzienne życie. Musimy pamiętać, jak ważne jest to, by być dobrym dla innych, by być wyrozumiałym, pokornym i po prostu przyjaznym dla wszystkich, których spotykamy na naszej codziennej drodze.

Nasz umiłowany święty Jan Paweł II napisał kiedyś w liście do Polaków: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”. I właśnie to powinien być dziś nasz główny cel. Wierzę, że Państwa modlitwa i zaangażowanie są kolejnymi krokami w drodze do zrealizowania tej ważnej zmiany. Zmiany, która odbuduje wspólnotę Polaków.

drukuj