fot. PAP/Grzegorz Michałowski

NIK: Ośrodki Pomocy Społecznej słabo wspierają rodziny dysfunkcyjne

Ośrodki Pomocy Społecznej słabo wspierają rodziny dysfunkcyjne, którym grozi odebranie dzieci – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Kontrolerzy w raporcie wskazali, że ośrodki nie docierają do wszystkich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ponadto, z powodu braku funduszy mają za mało asystentów wspierających.

Ośrodki Pomocy Społecznej, jak podaje NIK, nie zawsze potrafią właściwie rozpoznać problemy. W efekcie, w niektórych gminach baza wiedzy o rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi nie była kompletna, a część rodzin pozostawała poza systemem wsparcia.

NIK wskazuje, że OPS-y powinny aktywniej wyszukiwać potrzebujących, ponieważ rodzin z problemami przybywa – mówi Dominika Tarczyńska, rzecznik NIK-u.

– W ponad połowie skontrolowanych placówek identyfikowanie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi opierało się przede wszystkim na analizie wniosków o pomoc materialną. Samodzielnie do rodzin próbowali dotrzeć pracownicy 1/3 skontrolowanych ośrodków. (…) Aby efektywniej wspierać rodziny dysfunkcyjne, w zauważalny sposób poprawiać jakość ich życia i zapobiegać konieczności odbierania dzieci, NIK zaleca Ośrodkom Pomocy Społecznej zwiększenie skuteczności docierania do rodzin z problemami. W gminach warto budować systemy identyfikowania rodzin dysfunkcyjnych oparte nie tylko na informacjach od pracowników socjalnych, ale również od innych podmiotów i instytucji –zaznacza Dominika Tarczyńska.

Na prośbę NIK-u, 33 wskazane przez kontrolerów postępowania sądowe, w wyniku których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej, zbadał także Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik nie stwierdził nieprawidłowości w prowadzeniu tych postępowań.

RIRM

drukuj