fot. fot. PSOŻC

„Na początku była miłość – moja rodzina” – konkurs plastyczny dla dzieci

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który organizowany jest pod hasłem: „Na początku była miłość – moja rodzina”. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku. W ubiegłym roku nadesłano na niego blisko 3 tys. 500 prac.

„Nasz konkurs ma na celu zachęcenie nauczycieli i rodziców do rozmów z dziećmi, na temat wartości rodziny w życiu. Rodzina jest kolebką rozwoju osobowości każdego członka, szczególnie dziecka. To w niej zdobywa się umiejętności, wiedzę, język, kształtuje uczucia i normy postępowania. Liczymy na duży odzew dzieci, rodziców i wychowawców” – mówi Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Konkurs ma zachęcić wszystkich wychowawców do zwrócenia uwagi dzieciom na wartości i więzi rodzinne w budowaniu poczucia bliskości i miłości. Porozmawiania z nimi o potrzebie otwartości, troski i radości płynącej ze wspólnego życia. Udział w konkursie stwarza także możliwość rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań dziecka przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Do uczestnictwa w konkursie pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” zaproszone są dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wygenerowanego, podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu konkursu.

Prace należy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2023 r. pod adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dzieci”. Dzieła można też dostarczyć osobiście do biura organizatora.

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką. Jury konkursowe oceni przede wszystkim ujęcie tematu, wybór techniki, staranność i samodzielność wykonania pracy. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, takie jak gry, książki, artykuły plastyczne, instrumenty muzyczne, puzzle. W jednej paczce można wysłać prace wszystkich przedszkolaków czy uczniów z grupy/klasy.

Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja listy Laureatów będzie miała miejsce 26 maja 2023 roku.

Honorowy patronat nad konkursem objęli minister edukacji i nauki oraz małopolski kurator oświaty. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są [tutaj].

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka działa od 1999 r. Zajmuje się pozytywną edukacją pro-life, pomocą charytatywną dla rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla samotnych mam w nieoczekiwanych ciążach, dla których prowadzi Telefon Zaufania Pro-Life.

jb/ PSOŻC

drukuj