fot. flickr.com

MSZ: posiedzenie Rady ds. Zagranicznych UE

Wiceminister Joanna Wronecka wzięła udział w spotkaniu Rady ds. Zagranicznych Unii Europejskiej, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w Luksemburgu. Ministrowie spraw zagranicznych państw UE przeprowadzili debatę na temat polityki UE wobec Arktyki w związku z Komunikatem Komisji Europejskiej i Wysokich Przedstawiciel „Zintegrowana polityka UE w sprawie Arktyki”. W Komunikacie wskazano trzy obszary priorytetowe: zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój oraz współpraca międzynarodowa.

Rada do Spraw Zagranicznych UE omówiła również kwestię zaangażowania UE we wsparcie stabilizacji regionu Sahelu. W tym kontekście podkreślono potrzebę kompleksowej odpowiedzi Unii, obejmującej sferę bezpieczeństwa, ale także współpracę rozwojową i wyzwania demograficzne w regionie.

Ministrowie dyskutowali także o sytuacji w Republice Macedonii oraz szansach na wznowienie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Ponadto omówiona została kwestia liberalizacji wizowej w kontekście relacji UE-Gruzja.

Rada przyjęła konkluzje w sprawie Arktyki, Sahelu, procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Mjanmy, pracy dzieci, biznesu i praw człowieka oraz bezpieczeństwa żywności.

PAP/RIRM

drukuj