UE podniesie cel redukcji CO2 do 2030 r.? Dziś głosowanie w PE w tej sprawie

W Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad rezolucją wzywającą Unię Europejską do podniesienia celów redukcji emisji CO2 do 2030 r. przed rozmowami klimatycznymi w Katowicach. Europosłowie z Polski podczas debaty w Parlamencie wyrazili swój sprzeciw wobec zwiększania redukcji dwutlenku węgla.

Celem tegorocznej konferencji klimatycznej będzie głównie wypracowanie mechanizmów służących implementacji porozumienia paryskiego.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska podkreśliła podczas debaty w PE, że Polska popiera tego rodzaju porozumienie. Jednocześnie – w imieniu grupy EKR – polityk zgłosiła poprawkę, która wykreśla cele redukcyjne przyjęte przez Komisję Ochrony Środowiska.

Precyzuje ona, że celem naszych działań ma być osiągnięcie równowagi między emisjami i zdolnością pochłaniania, jak to określa porozumienie paryskie – wskazała Jadwiga Wiśniewska.

COP 24 odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia. W trakcie szczytu  spodziewany jest przyjazd ok. 30 tys. osób, które pracować będą przede wszystkim nad przyjęciem pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

RIRM

drukuj