fot. PAP/Wojtek Jargiło

Lubelska Unia Cyfrowa

W obecności prof. Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, rektorzy pięciu lubelskich uczelni podpisali deklarację przystąpienia do Lubelskiej Unii Cyfrowej.

Współpraca między lubelskimi uczelniami ma wieloletnią tradycję – mówił prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– Współpraca przejawia się w różny sposób – zarówno jako współpraca władz naszych uczelni, jak i pracowników wspólnie realizujących interdyscyplinarne projekty badawcze i naukowe – wyjaśnił prof. Wojciech Załuska.

Dziś uczelnie stoją przed wyzwaniem transformacji cyfrowej. By jej podołać i w pełni wykorzystać potencjał ośrodków uczelnianych na Lubelszczyźnie, zrodził się pomysł stworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej. Podejmować ona będzie zdania na rzecz rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych.

– Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom zwiększymy zdolność naszych uczelni w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań, m.in. w obszarze medycyny, transportu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju regionu – poinformował rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest liderem projektu. Inicjatywa będzie miała wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz eksperckie i koordynacyjne wsparcie zewnętrzne.

– Uzgodniliśmy z panem Piotrem Dardzińskim, prezesem sieci badawczych Łukasiewicza, że powstanie nowy instytut specjalizujący się w cyfryzacji z siedzibą w Lublinie – wskazał prof.  Przemysław Czarnek.

Deklarację przystąpienia do Cyfrowej Unii Lubelskiej podpisali rektorzy: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego.

TV Trwam News

drukuj