Lekarze nie zawiesili protestu

W nowym wzorze umowy na wystawianie recept, przedstawionym lekarzom przez prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz, nie ma kar za niewłaściwe wypisanie recepty na leki refundowane. Lekarze nie podjęli jednak jeszcze decyzji o zawieszeniu zapowiadanego protestu.

Pachciarz przez kilka godzin rozmawiała z Naczelną Radą Lekarską i Naczelną Radą Aptekarską o proponowanych zmianach w zarządzeniu w sprawie wzoru umów na wystawianie leków refundowanych. Lekarze chcą zmiany dotychczasowego wzoru umów, a jeśli to nie nastąpi, zapowiadają protest – mają nie określać refundacji na receptach.

Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł powiedział, że nie ma decyzji o zawieszeniu protestu. – Zespół negocjacyjny Naczelnej Rady Lekarskiej, który brał udział w rozmowach z nową szefową NFZ, nie jest upoważniony, by taką decyzję podjąć – wyjaśnił.

Z kolei Pachciarz powiedziała po rozmowach, że kompromis z lekarzami polega m.in. na tym, że kary dla nich za ewentualne wypisanie recepty refundowanej nieubezpieczonemu pacjentowi nie będą wymierzane do czasu wprowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Zaznaczyła, że sam obowiązek weryfikacji nadal będzie istniał.

Zasady odpowiedzialności lekarzy będą przewidywać – jak zaznaczyła – klarowny system kar. W ramach kompromisu Pachciarz zaproponowała „pewne obniżenie wysokości kary za poszczególne, ewentualne przewinienia”. Dodała, że choć środowisko lekarskie oczekiwałoby nieco liberalniejszych zapisów, to w tej chwili „nie ma takiego elementu, który ewidentnie (lekarzom) nie odpowiada”.

Prezes NFZ podkreśliła, że kwestia odpowiedzialności nie dotyczy dużej grupy lekarzy. – W ciągu ubiegłego roku zostało przeprowadzonych w sumie w całym kraju sto postępowań dotyczących lekarzy, którzy takie umowy wcześniejsze posiadali – dodała.

Projekt Pachciarz nie spełnia wszystkich postulatów lekarzy i jest mu daleko do głównego postulatu – „by lekarz mógł poświęcić swój czas w całości pacjentowi”. Lekarze nie zgadzają się z treścią obecnych umów, w których jest zapis dotyczący kar za niewłaściwe wypisywanie recept. Zapis ten został wykreślony w styczniu przez Sejm z ustawy refundacyjnej. Udział w proteście zapowiedziały największe organizacje lekarskie: Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków oraz Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia. Medycy domagają się usunięcia z umów zapisów mówiących o karach. Chcą takiej zmiany także w umowach, które z NFZ podpisują świadczeniodawcy. Jeżeli prezes NFZ tego nie zrobi, nie ustalą przyczyn, dla których ogłoszono protest 1 lipca – uważa OZZL.

drukuj