Kwestia przyszłej polityki rolnej państw unijnych tematem spotkania w Brukseli

W Brukseli odbędzie się dziś spotkanie ministrów do spraw rolnictwa i rybołówstwa z państw Unii Europejskiej. W obradach będzie uczestniczył szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Rozmowy mają dotyczyć m.in. przyszłej wspólnej polityki rolnej.

Przedstawiciele Polski w trakcie debaty zabiorą głoś w sprawie m.in. wyrównania dopłat dla rolników – powiedział Redakcji Informacyjnej Radia Maryja wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że po kilkunastu latach naszej obecności w Unii Europejskiej, polscy rolnicy wciąż otrzymują niższe dopłaty niż ich koledzy z innych krajów. Jacek Bogucki dodał, że kolejna kwestia, którą podniesie delegacja z Polski, będzie dotyczyła uzupełnienia budżetu po Brexicie.

W celu pokrycia luki wynikającej z Brexitu Polska także deklaruje, iż ta luka powinna być wypełniona poprzez zwiększenie wpłat pozostałych państw. Oczywiście dotyczyć to będzie także Polski. Z taka deklaracją wystąpił już polski rząd. Powinniśmy te dwie kwestie, jako najważniejsze i zasadnicze dla rolnictwa, szczególnie podnosić w przyszłych negocjacjach – mówił Jacek Bogucki.

Unijni ministrowie rolnictwa będą też rozmawiali na temat bieżących problemów dotyczących rolnictwa.

RIRM

drukuj