fot. TV Trwam News

KRS będzie wykluczona z Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa?

Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wykluczyć polską KRS ze swojego grona. Sprawa zostanie rozpatrzona 17 września na nadzwyczajnym posiedzeniu w Bukareszcie.

W opinii europejskiej organizacji, KRS przestała spełniać wymogi członkostwa. Zarzuca się jej nieprzestrzeganie niezależności organizacji krajowej od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Ma to związek z reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Poseł Tomasz Rzymkowski, członek KRS, mówi, że próba wykluczenia naszego kraju z europejskiej organizacji była do przewidzenia. Jak dodaje, sprawa nie została jeszcze przesądzona.

– Taki krok był już rozważany dużo, dużo wcześniej. To jest oczywiście związane z oporem elit europejskich wobec zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, dokładnie zmian dotyczących sądownictwa, w tym w Krajowej Radzie Sądownictwa i mechanizmu wyboru sędziów-członków KRS. Mam nadzieję, że przedstawiciele polskiej KRS będą mieli nieskrępowaną możliwość przedstawienia swoich racji. A jaka decyzja będzie – to pokaże czas – komentuje Tomasz Rzymkowski.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zrzesza 24 rady sądownicze z 20 krajów UE. Polska KRS była jedną z tych, które w 2004 roku zakładały europejską organizację.

Pierwsze sygnały dot. wykluczenia nas z grona Rady pojawiły się na początku czerwca. Niedługo po tym Europejscy delegaci złożyli wizytę w Warszawie. Po odpowiedziach, jakie na zadane pytanie udzieliła KRS, uznali, że przestaliśmy spełniać jej wymogi.

Gdyby okazało się, że Polska zostanie usunięta z grona Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, będzie to pierwszy taki przypadek w historii.

RIRM

drukuj