Kraków: płk. Tadeusz Bieńkowicz odznaczony

Płk. Tadeusz Bieńkowicz – jeden z ostatnich Żołnierzy Wyklętych – otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Krakowie w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego.

Płk. Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy” już jako 16-letni chłopiec włączył się do walki z okupantem. W 1943 r. prowadził działalność dywersyjną. Był także zastępcą dowódcy akcji na więzienie w Lidzie, gdzie liczbę uwolnionych szacuje się na od 69 do 80 członków konspiracji. Wraz z grupą szturmową rozbił niemiecki garnizon w Horodnie. W 1950 r. został aresztowany i poddawany torturom. Mimo tak ciężkich doświadczeń nigdy się nie złamał.

– Od dzieciństwa kochałem Wojsko Polskie. Zawsze mi się śniło. W 1939 r., w dniu wybuchu wojny, miałem 17 lat i nie chcieli mnie przyjąć do wojska, ale zgłosiłem się na ochotnika do walki – mówi płk. Bieńkowicz.

Za swoje zasługi został wczoraj odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Mjr Paweł Wójcik, specjalista Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, podkreśla, że zadaniem żołnierza jest nie tylko walka i obrona.

– Oprócz zadań, które wszyscy znają jakie mają żołnierze, my jesteśmy gotowi do walki, do obrony. Po to się szkolimy. Co nie znaczy, że jednym z naszych głównych zadań jest właśnie dbanie o tradycje, o prekursowanie postaw proobronnych i patriotycznych – mówi mjr Wójcik.

Płk. Tadeusz Bieńkowicz ma już ponad 90 lat, ale wciąż na stojąco i z wielkim zaangażowaniem opowiada młodemu pokoleniu o walce o wolną Polskę – wojewoda małopolski Józef Pilch.

– To dla młodych ludzi przykład waleczności, postawy bohaterskiej i to co powinniśmy kształcić w młodych ludziach, aby nie zapominali o bohaterach i żeby dzięki temu pamiętali, że jest ta wolna Polska niepodległa – zaznacza Józef Pilch, wojewoda małopolski.

O przyznanie orderu wnioskowała do prezydenta Fundacja Łączka.


TV Trwam News/RIRM

drukuj