Kraków: Odbyła się debata nt. reformy w służbie zdrowia

Nikt nie ma wątpliwości, że służba zdrowia wymaga reformy. Potrzebne są zmiany nie tylko w sposobie finansowania czy ułatwienia dostępu do specjalistów, ale też wypracowanie nowych procedur, które będą szanować podmiotowość pacjenta. O tym debatowali w Krakowie specjaliści środowiska pacjentów oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Pacjenci w Polsce mają duży wpływ na kreowanie systemu leczenia – podkreślił prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej Anna Kupiecka.

– Pacjenci są zaangażowani w Polsce m.in. w opiniowanie czy też nawet w współtworzenie ustawy o prawach pacjenta – powiedziała Anna Kupiecka.

Możliwość wspólnego tworzenia tych procedur to duży krok na przód. To właśnie osoby korzystające na co dzień ze służby zdrowia wiedzą najlepiej, w jakim aspekcie potrzebne są zmiany.

– Mamy jak największy zasób takiej oddolnej wiedzy z rzeczywistego życia, z codziennego życia na oddziale szpitalnym, w przychodni czy w kontaktach z lekarzem. To my mamy tę wiedzę. To my tę wiedzę możemy przekazać dalej i „zanieść ją” do ministerstwa czy jakiejkolwiek innej instytucji, która o naszym leczeniu decyduje – podkreśliła Anna Kupiecka.

Naszym celem jest, aby w szerokim gronie interesariuszy systemu zdrowia rozmawiać o jak najlepszych metodach leczenia – powiedziała Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTHC.

– To jest taki plan działania, w którym pacjent jest prowadzony jak po sznurku, czyli jeżeli wchodzi w system, to kolejni specjaliści, kolejne instytucje, przekazują sobie tego pacjenta, aby w odpowiednim czasie uzyskał to, czego potrzebuje, czyli diagnostyka a potem leczenie – zaznaczyła Magdalena Władysiuk.

Ważnym elementem systemu ochrony zdrowia jest polityka lekowa. W ostatnich tygodniach rząd przyjął specjalny dokument w tej sprawie.

– Należy oczekiwać, że zmiany, które są tam zaproponowane i rozwiązania, które mają regulować rynek szeroko rozumianej farmakoterapii będą wprowadzane – wskazał Marcin Czech, wiceminister zdrowia.

Marcin Czech podkreślił, że ważne dla zdrowia pacjentów są także regularne badania oraz wczesna profilaktyka.

– Wczesne wykrycie powoduje, że mamy możliwość skutecznej interwencji w leczeniu wielu chorób nowotworowych. Jeżeli jesteśmy w stanie te zmiany złapać bardzo wcześnie, to bardzo wcześnie możemy zainterweniować i po prostu pomóc – uratować życie – Marcin Czech.

Resort zdrowia zapowiada, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne ustawy reformujące służbę zdrowia. Mają one doprowadzić do lepszego zarządzania i podejmowania decyzji w systemie ochrony zdrowia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj