fot. PAP/Jacek Turczyk

Kampania na rzecz wybrania Polski jako niestałego członka RB ONZ

Jesteśmy na ostatnim odcinku ubiegania się o niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na lata 2018-2019 – powiedział prezydent RP Andrzej Duda. Wybór państwa członkowskiego będzie miał miejsce w czerwcu przyszłego roku. 

Prezydent Andrzej Duda uda się jutro do USA gdzie weźmie udział w sesji Zgromadzenie Ogólnego ONZ. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że jest to moment, aby zacząć ostateczną, zdecydowaną promocję naszej kandydatury.

Prezydent przyznał, że są już państwa, które zadeklarowały poparcie dla Polski. W ocenie Andrzeja Dudy uczestnictwo w RB ONZ wzmocni pozycję Polski.

Zasiadanie przez dwa lata w Radzie Bezpieczeństwa ONZ istotnie wzmocni pozycję Polski w ramach Unii Europejskiej. Unii, która, jak państwo doskonale wiecie, boryka się w ostatnim czasie z wieloma problemami, także tymi dotyczącymi bezpieczeństwa, zagrożenia terrorystycznego, a więc tych kwestii, o których mówi się w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych – zwrócił uwagę Prezydent RP.

W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ wchodzi 15 państw, w tym pięciu stałych członków (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja). Pozostali wybierani są na dwuletnią kadencję, po pięć państw każdego roku.

Niestałych członków RB ONZ wybiera się zgodnie z tzw. kluczem regionalnym. Według niego zawsze pięć miejsc przypada państwom z Afryki oraz Azji, dwa – z Ameryki Łacińskiej, jedno – z Europy Wschodniej oraz dwa miejsca – z Europy Zachodniej. Kandydaturę z naszego regionu zgłosiła również Bułgaria.

RIRM

drukuj