Fundacja Życie i Rodzina: Resorty rodziny i zdrowia chcą, aby w naszych ulotkach dla Ukrainek uwzględniać informację o warunkach dopuszczalności tzw. aborcji w Polsce

Fundacja Życie i Rodzina ujawniła pismo od Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej funkcjonującego w ramach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym departament domaga się od Fundacji wyjaśnień w związku z ulotkami adresowanymi do Ukrainek dot. zakazu wykonywania w Polsce tzw. aborcji. W dokumencie napisano, iż „treść ulotki nie uwzględnia obowiązującego w Polsce stanu prawnego wynikającego z przepisów ustawy (…) o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży, (…), zgodnie z którymi przerwanie ciąży może być w Polsce dokonane w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”.

Ministerstwo Zdrowia – za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – usiłuje wywrzeć presję na Fundację Życie i Rodzina, aby ta promowała zabijanie dzieci nienarodzonych wśród Ukrainek, które w obawie przed wojną uciekły do Polski. W tym celu resorty skierowały pismo do obrońców życia. W dokumencie zażądano wyjaśnień, dlaczego Fundacja – której zadaniem jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia – nie informuje Ukrainek o możliwościach dokonania w Polsce tzw. aborcji.

W piśmie zwrócono uwagę, iż „treść ulotki nie uwzględnia obowiązującego w Polsce stanu prawnego wynikającego z przepisów ustawy (…) o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży, (…), zgodnie z którymi przerwanie ciąży może być w Polsce dokonane w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”.

Pismo od MRiPS

Przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina zapowiedzieli już, że jako organizacja pro-life w żaden sposób nie będą promować zabijania dzieci nienarodzonych.

Jednocześnie Fundacja skierowała wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa Zdrowia oraz do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. We wnioskach zapytano m.in. o to, czy prowadzone są działania, które mają zapewnić ochronę przed tzw. aborcją poczęte dzieci obywatelek Ukrainy, który przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku, a także, czy nastąpiła jakakolwiek reakcja ze strony ministerstw na namawianie Ukrainek przez polskie organizacje proaborcyjne do dokonania tzw. aborcji na życzenie, czego zabrania prawo w naszym kraju.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej do Min. Zdrowia
Wniosek o udzielenie informacji publicznej do MRiPS

radiomaryja.pl

drukuj