fot. flickr.com

Eksport polskiego drobiu do RPA

Ustalone zostały warunki eksportu mrożonego mięsa drobiowego do Republiki Południowej Afryki. Uzgodniono zapisy dotyczące wymagań weterynaryjnych we wzorze świadectwa zdrowia dla mrożonego mięsa drobiowego.

Podczas wizyty delegacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii w Republice Południowej Afryki, której przewodniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki, odbyły się rozmowy zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Krzysztofa Jażdżewskiego z dyrektor Departamentu Zdrowia Zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa RPA Mpho Maja.

Ponadto, ustalono zasady zatwierdzania przez służby weterynaryjne Polski i RPA zakładów produkujących świeże mięso drobiowe. Zatwierdzanie nie będzie wymagało każdorazowej kontroli inspektorów RPA i odbywać się będzie głównie poprzez analizę dokumentacji przesyłanej przez stronę polską.

Otwarcie rynku RPA dla eksportu polskiego drobiu daje szansę na dostęp do znaczącego konsumenckiego rynku, do którego wgląd dotychczas miały np. Belgia, Francja, Wielka Brytania i USA – powiedział sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Podczas wizyty wyjaśniono także i doprecyzowano niektóre z przepisów RPA dotyczące bezpieczeństwa mięsa. Pozwoli to na łatwiejsze dostosowanie się do nich zakładów drobiarskich zainteresowanych eksportem do tego kraju.

PAP/RIRM

drukuj