fot. PAP/Jacek Turczyk

E. Witek na inaugurację roku akademickiego w WSKSiM: Niech rozpoczynający się rok akademicki będzie czasem nowych sukcesów naukowych i dydaktycznych

Niech zatem rozpoczynający się rok akademicki będzie dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej czasem nowych sukcesów naukowych i dydaktycznych. Z głębi serca życzę satysfakcji z podejmowanych wysiłków oraz wielu wspaniałych osiągnięć, inicjatyw i ważnych wydarzeń, które pięknie wpisywać się będą w niedającą się przecenić misję i tradycję tej uczelni – napisała w liście na inaugurację nowego roku akademickiego w WSKSiM w Toruniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. List odczytał poseł Kazimierz Smoliński.

Bardzo dziękuję za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2019/2020. Nie mogąc wziąć udziału w tej ważnej uroczystości, pragnę tą drogą pozdrowić władzę, kadrę naukową, wszystkich pracowników oraz studentów WSKSiM.

Tworząc wspólnotę mistrzów i uczniów, którzy razem poszukują prawdy, toruńska uczelnia kształci w duchu służby wartościom ewangelicznym oraz dobru wspólnemu. Dlatego immatrykulowanym dzisiaj studentom I roku gratuluję przystąpienia do tej szczególnej wspólnoty oraz życzę jak najlepszego wykorzystania perspektyw intelektualnego i duchowego rozwoju. Cieszę się, że Państwa uczelnia umiejętnie podjęła spoczywającą na niej misję, stając się ważnym ośrodkiem intelektualnym. Klucza do powodzenia Polski we współczesnym świecie należy bowiem upatrywać przede wszystkim w sferze nauki, edukacji i kultury. Zbliża nas do tego ambitnego celu to wszystko, co oświeca ludzkie umysły, wydobywa z nich chęć poszukiwań, śmiałe aspiracje, innowacyjność, aktywną i twórczą postawę wobec problemów państwa. Uczelnia ma w tym celu swój znaczący udział.

Niech zatem rozpoczynający się rok akademicki będzie dla WSKSiM czasem nowych sukcesów naukowych i dydaktycznych. Z głębi serca życzę satysfakcji z podejmowanych wysiłków oraz wielu wspaniałych osiągnięć, inicjatyw i ważnych wydarzeń, które pięknie wpisywać się będą w niedającą się przecenić misję i tradycję tej uczelni.

 

Radiomaryja.pl

drukuj