Wpisy

E. Witek o uchwale holenderskiego parlamentu dot. Polski: Jest to pogwałcenie reguł, na których opierają się stosunki między państwami

Jest to olbrzymi cios dla naszych dobrych do tej pory wzajemnych relacji i pogwałcenie reguł, na których opierają się stosunki między państwami. Fundamentem tych stosunków jest poszanowanie zasady suwerenności, co jest zawarte w deklaracji ONZ. Uważamy, że zasada suwerenności została tutaj naruszona. Chciałam przypomnieć pani przewodniczącej, że na straży praworządności w Polsce stoi demokratycznie wybrany parlament, rząd, a także inne instytucje – wskazała Elżbieta Witek w liście do przewodniczącej izby niższej parlamentu Królestwa Niderlandów.

Petycja byłych opozycjonistów do marszałek Sejmu. Negatywnie oceniają pracę pionu śledczego IPN

Byli działacze opozycji antykomunistycznej negatywnie oceniają pracę pionu śledczego IPN. Stąd ich apel do marszałek Sejmu o wyłączenie z Instytutu Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i przeniesienie jej do struktur prokuratury powszechnej. O sprawie informuje portal: niezależna.pl.

Prof. J. Kawecki w liście do prezes TK, marszałek Sejmu i prezesa PiS: Piszę z nadzieją, że i w Was prawdziwie obudzi się wola polityczna, aby „twardo bronić wartości” w ustawach odnoszących się do ludzi i obrony ich życia od poczęcia

Pojawiają się blokady, określane często jako zamrażarki, w procedowaniu spraw fundamentalnych. I kiedy teraz czytam w różnych wywiadach z osobami znaczącymi w państwie o „twardej obronie naszych wartości”, to  widzę owe zamrażarki w odniesieniu do spraw te wartości wyznaczających. Takie zamrażarki występują wtedy, gdy nie ma woli politycznej bronienia owych wartości. (…) Piszę do Was z nadzieją, że i w Was prawdziwie obudzi się wola polityczna, aby „twardo bronić wartości” również w ustawach odnoszących się do ludzi i obrony ich życia od poczęcia – napisał w liście otwartym do prezes TK Julii Przyłębskiej, marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego prof. Janusz Kawecki, członek KRRiT.