Wpisy

Prezydent RP A. Duda na inaugurację roku WSKSiM: Ta uczelnia kształci młodych obywateli w duchu chrześcijańskiej i patriotycznej współodpowiedzialności za dobro wspólne

WSKSiM kształci młodych obywateli w duchu chrześcijańskiej i patriotycznej współodpowiedzialności za dobro wspólne. Kierując się naukom Kościoła katolickiego zaszczepia studentom wartości, z których wyrosła instytucja uniwersytetu oraz cała kultura europejska, czyli szacunek dla prawdy, klasycznie pojmowaną sprawiedliwość i poczucie piękna, a także poszanowani godności osoby – każdej osoby ludzkiej – napisał w liście na inaugurację roku akademickiego WSKSiM prezydent RP Andrzej Duda. List odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta RP.

E. Witek na inaugurację roku akademickiego w WSKSiM: Niech rozpoczynający się rok akademicki będzie czasem nowych sukcesów naukowych i dydaktycznych

Niech zatem rozpoczynający się rok akademicki będzie dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej czasem nowych sukcesów naukowych i dydaktycznych. Z głębi serca życzę satysfakcji z podejmowanych wysiłków oraz wielu wspaniałych osiągnięć, inicjatyw i ważnych wydarzeń, które pięknie wpisywać się będą w niedającą się przecenić misję i tradycję tej uczelni – napisała w liście na inaugurację nowego roku akademickiego w WSKSiM w Toruniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. List odczytał poseł Kazimierz Smoliński.

Prezydent Torunia na inaugurację roku akademickiego w WSKSiM: Jestem pewien, że prowadzone tu od lat studia przyniosą nauce polskiej i krajowej same korzyści

Jestem pewien, że prowadzone tu od lat studia na kierunkach: dziennikarstwo, politologia, komunikacja społeczna, informatyka, ale i na nowym kierunku – pielęgniarstwo przyniosą nauce polskiej i krajowej same korzyści, a przede wszystkim wspaniale przygotowanych absolwentów – powiedział na inaugurację roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prezydent miasta Michał Zaleski.

Premier M. Morawiecki w liście na inaugurację WSKSiM: To uczelnia gotowa na wyzwania współczesności

Uczelnia, którą Państwo reprezentujecie, jest szczególnym miejscem na mapie Polski. Jest kontynuacją wspaniałej, liczącej wiele stuleci tradycji szkół zakładanych przez zakony, począwszy od benedyktynów, poprzez jezuitów i wiele innych zgromadzeń (…). WSKSiM nawiązuje do tej wielkiej tradycji. Jest jednocześnie gotowa na wyzwania współczesności – napisał w liście na inaugurajcę roku akademickiego premier Mateusz Morawiecki. List odczytała Anna Gembicka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.