fot. prezydent.pl

Prezydent RP A. Duda na inaugurację roku WSKSiM: Ta uczelnia kształci młodych obywateli w duchu chrześcijańskiej i patriotycznej współodpowiedzialności za dobro wspólne

WSKSiM kształci młodych obywateli w duchu chrześcijańskiej i patriotycznej współodpowiedzialności za dobro wspólne. Kierując się naukom Kościoła katolickiego zaszczepia studentom wartości, z których wyrosła instytucja uniwersytetu oraz cała kultura europejska, czyli szacunek dla prawdy, klasycznie pojmowaną sprawiedliwość i poczucie piękna, a także poszanowani godności osoby – każdej osoby ludzkiej – napisał w liście na inaugurację roku akademickiego WSKSiM prezydent RP Andrzej Duda. List odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta RP.

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2019/2020 składam najserdeczniejsze życzenia dla całej społeczności WSKSiM w Toruniu. Niech nadchodzący rok będzie dla Państwa czasem sukcesów i satysfakcji, czasem pomyślności i powodzenia we wszystkich podjętych zamierzeniach, czasem zdobywania wiedzy i odkrywania nowych obszarów badań z pożytkiem dla Państwa uczelni i całej polskiej nauki – dla Kościoła i Ojczyzny. Gratuluje laureatom wręczanych dzisiaj nagród dla najlepszego absolwenta i nowo immatrykulowanym studentom I roku. Chcę też wyrazić uznanie dla mecenasów uczelni, którzy w tym wyjątkowym dniu otrzymają medale Pro Ecclesia et Patria. Wszystkim z Państwa dziękuję za to, że razem współtworzą Państwo to wyjątkowe dzieło harmonijnie, łącząc realizację celów kształceniowych z pogłębioną formacją duchową i patriotyczną.

Nowy rok akademicki to nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Mam wielką nadzieję, że zmiany, jakie dokonują się w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce przyniosą dobre efekty i otworzą przed Państwem perspektywę dalszego rozwoju. Sama istota i misja polskich uczelni pozostaje niezmienna. Składają się na nią praca naukowa, kształcenie studentów, wychowanie kolejnych pokoleń badaczy oraz elit społecznych i państwowych. Wciąż jednak potrzebne jest poszukiwanie nowych sposobów realizacji tych celów, sposobów, które będą odpowiadały odpowiednim potrzebom i sprawdzały się w otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego środowiska akademickie muszą brać czynny udział w debacie nad kondycją człowieka i społeczeństwa. Nie mogą Państwo pozwolić, aby świat zmieniał się bez państwa udziału bowiem szkoły wyższe dysponują unikalnymi środkami, by kształtować i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Kontekst społeczno-historyczny, w jakim przyszło nam żyć jest szczególny. Szybko postępujące zmiany w sferze technologii, gospodarki, polityki i relacji społecznych sprawiają, że stajemy jako ludzkość i jako społeczeństwo w Polsce wobec nowych problemów. Ich rozwiązywanie spoczywa w ogromnej mierze w rękach ludzi nauki i kultury, ale także w rękach ludzi wiary, którzy odwagę do podjęcia wielu trudnych, a czasem bezprecedensowych wyzwań czerpią ze swojego życia duchowego oraz zakorzenienia w ponad 1000-letnim dziedzictwie naszej narodowej kultury. WSKSiM kształci młodych obywateli w duchu chrześcijańskiej i patriotycznej współodpowiedzialności za dobro wspólne. Kierując się naukom Kościoła katolickiego zaszczepia studentom wartości, z których wyrosła instytucja uniwersytetu oraz cała kultura europejska, czyli szacunek dla prawdy, klasycznie pojmowaną sprawiedliwość i poczucie piękna, a także poszanowani godności osoby – każdej osoby ludzkiej. Przy tym profil nauczania sprawia, że Państwa uczelnia formuje formatorów, odważnych świadków wspomnianych wartości, przyszłych liderów opinii, kompetentnych specjalistów w dziadzinach, które wiążą się z wyminą myśli i wraz z wpływaniem na procesy społeczne. W tym kontekście warto przypomnieć pamiętne słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział 30 lat temu: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Była to modlitwa, ale były to również słowa, których wysłuchały na warszawskim Placu Zwycięstwa oraz przed telewizorami miliony Polaków. Moc tego przekazu była niezwykła, jednak sprawą kluczową było to, aby mógł on dotrzeć możliwe niezniekształcony do szerokiego kręgu odbiorców.

Ufam, że kadra dydaktyczno-naukowa oraz studenci i absolwenci WSKSiM nadal będą brać aktywny udział w swobodnej i twórczej dyskusji o polskiej kulturze, o polskiej historii, o zjawiskach społecznych, o kondycji człowieka, o prawie i ekonomii. Ta debata powinna być da nas źródłem nieustającej inspiracji. Powinna kształtować stosunki społeczne oparte na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu, a jednocześnie na aksjologicznym fundamencie, który ukształtował właśnie takie pojmowanie pokoju społecznego, i który – jestem o tym przekonany – w znacznej mierze ów pokój warunkuje.

Magnificencje, Szanowni Państwo, w tę rocznicę wybuchu II wojny światowej pragnę również wspomnieć o ludziach nauki, którzy padli ofiarą niemieckiego i sowieckiego terroru. O pomordowanych przez Niemców profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni lwowskich, o wykładowcach akademickich więzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. O tych, którzy bohatersko służyli Polsce, prowadząc tajne nauczanie czy walcząc z bronią w ręku, o wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę. To dzięki ludziom nauki ocalały skarby naszej kultury i możliwa była odbudowa Polski z powojennych zgliszczy. Zawdzięczmy im naszą wolność i nasze trwanie. Jednak składając im hołd musimy postawić sobie pytanie: na ile marzenia i aspiracje pokoleń 1918 i 1939 roku realizują się dzisiaj? Jak zabiegamy o rozwój i niezależność Rzeczypospolitej Akademickiej oraz najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej – naszej wspólnej ojczyzny?

Drogie studentki, drodzy studenci, niech czas spędzony w murach uczelni będzie okazją do realizowania życiowych pasji i zdobywania wiedzy, która otworzy przed Państwem szerokie możliwości zawodowego i osobistego rozwoju.

Życzę wszystkim Państwu w nowym roku akademickim 2019/2020 powodzenia, jak najlepszych wyników i jak najwięcej satysfakcji. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam.

radiomaryja.pl

drukuj