fot. twitter.com/PremierRP

Premier M. Morawiecki w liście na inaugurację WSKSiM: To uczelnia gotowa na wyzwania współczesności

Uczelnia, którą Państwo reprezentujecie, jest szczególnym miejscem na mapie Polski. Jest kontynuacją wspaniałej, liczącej wiele stuleci tradycji szkół zakładanych przez zakony, począwszy od benedyktynów, poprzez jezuitów i wiele innych zgromadzeń (…). WSKSiM nawiązuje do tej wielkiej tradycji. Jest jednocześnie gotowa na wyzwania współczesności – napisał w liście na inaugurajcę roku akademickiego premier Mateusz Morawiecki. List odczytała Anna Gembicka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Magnificencje, Ekscelencje, Szanowni Państwo, inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to ważna uroczystość dla całej społeczności akademickiej i wielkie święto uczelni. Dziękuję za pamięć i zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie. Wszystkim zgromadzonym, władzom szkoły, kadrze naukowo-dydaktycznej oraz studentom pragnę przekazać wyrazy uznania i zapewnienie o mojej pamięci.

Uczelnia, którą Państwo reprezentujecie, jest szczególnym miejscem na mapie Polski. Jest kontynuacją wspaniałej, liczącej wiele stuleci tradycji szkół zakładanych przez zakony, począwszy od benedyktynów, poprzez jezuitów i wiele innych zgromadzeń. To w nich rozwijało się autentyczne życie naukowe i prowadzone były prace badawcze. One wyznaczały drogę i dawały szansę na rozwój uczniom zdolnym i poszukującym wiedzy. Pokazywały, jak łączyć wiarę z rozumem i używać ich do odkrywania prawdy. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nawiązuje do tej wielkiej tradycji. Jest jednocześnie gotowa na wyzwania współczesności. Szczególnie trafia do tych, którzy wartości chrześcijańskie i troskę o ochronę naszego bogatego kulturowego dziedzictwa chcą nieść współczesnemu światu. Pragną być aktywnymi i odpowiedzialnymi członkami narodowej wspólnoty. Dziękuję za tę postawę i zaangażowanie studentów oraz ich nauczycieli, za dawanie przykładu prawdziwej miłości do Ojczyzny.

Jestem głęboko przekonany, że system wartości, który jest dla Państwa życiowym drogowskazem, wskazuje właściwą drogę rozwoju naszego kraju. Tworzycie imponujące dzieło, które służy wspólnemu dobru w wielu wymiarach – rodzinnym, akademickim, społecznym i narodowym. Przypomina nam o naszej kulturowej i historycznej tradycji, a jednocześnie daje szansę każdemu na indywidualne, osobowe wzrastanie.

Z serca życzę całemu środowisku szkoły, by rozpoczynający się rok akademicki był impulsem do podejmowania nowych wyzwań, które będą służyły wszystkim Polakom.

Z wyrazami szacunku,

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

RIRM

drukuj