Dziś drugie posiedzenie TK w sprawie zmian w regulaminie

Dziś odbędzie się druga część posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie mają przyjąć regulamin dotyczący wyboru kandydatów na nowego prezesa Trybunału.  

W praktyce Zgromadzenie nie będzie w stanie podjąć żadnej uchwały – aby decyzje były prawnie wiążące, musi w nim uczestniczyć minimum 10 sędziów.

Trzech sędziów TK, wybranych w tej kadencji, nie weźmie udziału w obradach – tak, jak w ubiegłym tygodniu.

W ten  sposób wyrażają oni sprzeciw wobec działań prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, który nie dopuszcza do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm m.in. prof. Mariusza Muszyńskiego.

– Prezes blokuje części sędziów (m.in. mnie) możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu, czym łamie ustawę. To powoduje, że druga trójka sędziów nie chce uczestniczyć w działaniach, które naruszają ustawę o TK, a tym samym naruszają również konstytucję. Drugi aspekt jest taki, że prezes chce przyjąć regulamin, który jest jawnie sprzeczny z ustawą, ponieważ chce do regulaminu wprowadzić dodatkową, pozaustawową formułę oceniania kandydatów, a za podstawę do takiego wprowadzenia służy mu rozstrzygnięcie, jakie podjął tydzień temu, we wtorek (w składzie piątkowym) do czego nie miał prawa – podkreślił prof. Mariusz Muszyński.

RIRM

drukuj