Komisja Wenecka opublikowała opinię dot. TK w Polsce

Komisja Wenecka opublikowała dziś po południu na swej stronie internetowej opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Jutro  o godz. 10.30 w KPRM zostanie zaprezentowane stanowisko rządu w tej sprawie. 

Ostateczną opinię Komisji Weneckiej przyjęto z poprawkami. Zawiera ona pewne zmiany i uwagi, które zgłosili przedstawiciele polskiego rządu. Mimo to kluczowe tezy pozostały takie same.

W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego Komisja powtórzyła rację tylko jednej strony i nie wykorzystała szansy, aby ułatwić rozwiązanie kryzysu.

Przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio wezwał wszystkie siły polityczne w Polsce do współpracy i wypracowania kompromisu. Dodał, że TK musi być w stanie pracować, by był strażnikiem Konstytucji.

Szef MSZ Witold Waszczykowski podkreślił, że opinia Komisji została skrupulatnie przeanalizowana.

– Wytknęliśmy wszystkie błędy, wytknęliśmy jednostronność tych opinii, pokazaliśmy, że w wieku przypadkach Komisja Wenecka inaczej rozpatrywała te wyroki, opinie, które były poprzednio. Na przykład w sytuacji węgierskiej były one bardziej salomonowe i miały charakter raczej doradczy. Ten projekt opinii, z którym się spotkaliśmy, był ewidentną ingerencją w ustrój Polski, gdzie Komisja Wenecka domaga się praktycznie całkowitej zmiany ustroju polskiego. I to jest nie do przyjęcia – powiedział Witold Waszczykowski.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek zaznaczył dziś w Sejmie, że Komisja Wenecka nie jest wyrocznią. To do polskich władz należy decyzja, w jakim zakresie jej zalecenia będą wdrażane – dodał Rafał Bochenek.

– Ja bym nie demonizował opinii Komisji Weneckiej, ponieważ opinia Komisji Weneckiej nie jest dokumentem wiążącym, a Komisja Wenecka nie jest wyrocznią. Polska ma swoje demokratycznie wybrane organy, ma Parlament, ma sądy, ma również inne instytucje państwowe, które sprawują w Polsce władzę i to one powinny decydować jakie prawo będzie obowiązywało w Polsce, a jakie nie. My oczywiście możemy się sugerować pewnymi zaleceniami organizacji międzynarodowych, organizacji zewnętrznych, ale to do polskich władz należy decyzja w jakim zakresie te zalecenia będą wdrażane – stwierdził Rafał Bochenek.

Wynik obrad Komisji Weneckiej z satysfakcją przyjmuje opozycja, która zapowiada na jutro w Warszawie dużą manifestację.

O wydanie opinii na temat ustawy o TK z 22 grudnia 2015 roku zwrócił się do Komisji Weneckiej minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

RIRM 

drukuj