fot. aksim.edu.pl

Dr D. Żuchowska o przyznaniu AKSiM Certyfikatu Doskonałości Kształcenia: Jesteśmy jedyną uczelnią, gdzie został wyróżniony kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. To dla nas ogromna radość i zobowiązanie

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej jest jedyną placówką wśród uczelni publicznych i niepublicznych, gdzie został wyróżniony kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. To dla nas ogromna radość i zobowiązanie dla wszystkich, którzy uczestniczą w procesie budowania jakości kształcenia – wskazała dr Dorota Żuchowska, prof. AKSiM w Toruniu oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej, podczas piątkowych „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.  

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu została wyróżniona przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii  „Zawsze dla studenta” – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów. Nagroda została przyznana dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. [czytaj więcej]

– Potwierdziło się to, o czym wiedzieliśmy zawsze: Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest bardzo przyjazna studentom w ich rozwoju. Tym razem zostało to stwierdzone przez prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (…). Przede wszystkim jest to pozytywna ocena programowa, czyli całej jakości kształcenia na danym kierunku, przyznana na sześć lat. Dodatkowo musi być poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi regularnymi osiągnięciami studentów oraz absolwentów – powiedziała dr Dorota Żuchowska.

Praktyki, które stanowiły podstawę przyznania Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii  „Zawsze dla studenta”, wyszczególniono w raporcie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

– Były to działania, które wiążą się z bieżącymi kontaktami ze studentami i wsparciem – materialnym i pozamaterialnym – organizacji studenckich, takich jak Telewizja Tilma; radio studenckie przejawiające się w możliwości obsługi technicznej i merytorycznej wydarzeń organizowanych w uczelni, co pozwala studentom na nabycie praktycznych umiejętności; wsparcie działalności naukowej studentów, szczególnie w postaci corocznej organizacji międzynarodowej konferencji studenckiej poświęconej nowym mediom (…). Pod uwagę brane były również liczne osiągnięcia studentów, ich prac praktycznych, które na ogólnopolskich festiwalach otrzymywały nagrody i wyróżnienia – wyjaśniła prof. AKSiM.

Dziekan dodała, że ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej była poparta spotkaniem ze studentami.

– Na spotkaniu podsumowującym członkowie zespołu wizytującego bardzo pozytywnie wypowiadali się o naszych studentach. Mówili, że to, co wyróżnia naszych studentów na tle innych uczelni, które mają okazję kontrolować, to budowanie wspólnoty. Studenci utożsamiają się z AKSiM, nie oddzielają się od tego, co im oferujemy, i jednocześnie, czego chcemy od nich wymagać, ale to przyjmują i są zadowoleni z efektów (…). Jeżeli chodzi o dotychczas przyznane certyfikaty doskonałości kształcenia uczelniom publicznym i niepublicznym, były cztery edycje. Podsumowanie wszystkich ocen jest po roku. W dotychczasowych edycjach tylko trzy uczelnie niepubliczne zostały w ogóle zauważone i przyznano im taki certyfikat. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej jest jedyną placówką – wśród uczelni publicznych i niepublicznych – gdzie został wyróżniony kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. To dla nas ogromna radość (…) i ogromne zobowiązanie dla wszystkich, którzy uczestniczą w procesie budowania jakości kształcenia – akcentowała gość Radia Maryja.

Uchwala-Certyfikaty-124.2024_1

W dalszej części rozmowy dr Dorota Żuchowska przypomniała, że w sobotę 9 marca w murach AKSIM odbędzie się konferencja „Kryzys praworządności i wymiar sprawiedliwości – co dalej?”.

– Konferencja szczególnie dedykowana jest prawnikom zatroskanym o to, jak wygląda nie tylko uchwalanie, ale również stosowanie prawa w naszej ojczyźnie – poinformowała dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej AKSiM w Toruniu.

Cała rozmowa z dr Dorotą Żuchowską dostępna jest [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj