Dodatkowa pomoc dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzyma dodatkowo ponad 1 mld 380 mln zł na wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich.

Wydatki na realizację zaliczek zwiększył minister finansów na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.

Pierwsza wypłata zaliczek rozpoczęła się 16 października br. Komisja Europejska zgodziła się na wcześniejsze wypłaty ze względu na straty spowodowane przez suszę.

Dotychczas ARiMR przekazała pieniądze 788 tys. rolnikom, podczas gdy o płatności bezpośrednie w 2015 r. stara się ok. 1 mln 350 tys. rolników.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki mówi, że gdyby nie uruchomienie nowych środków – rolnicy w tym roku nie otrzymaliby już pieniędzy.

To są pieniądze, które nadal będą wypłacane jako zaliczka do płatności bezpośrednich za rok 2015. Nie działa system informatyczny, który pozwoliłby na to, żeby zostały sprawdzone do końca wszystkie wnioski wprowadzone do systemu i żeby ruszyła już wypłata płatności na podstawie zweryfikowanych w pełni wniosków. Nowy system informatyczny nie został przez poprzednią koalicję przygotowany i te pieniądze trafią na podstawie takich kryteriów, że to są wnioski głównie jeśli chodzi o płatności bezpośrednie obszarowe w tej części, która jest możliwa do wypłaty teraz, jeszcze na podstawie dotychczas działającego systemu wypłat – wyjaśnia Jacek Bogucki.

Zaliczki będą wypłacane do końca listopada; wyniosą one 50 proc. dopłaty bezpośredniej. Przyznawane są z urzędu, dlatego nie jest potrzebny dodatkowy wniosek.

Informacja o kwocie zaliczki będzie podawana rolnikom w tytule przelewu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

RIRM

drukuj