(fot.PAP)

Pasze GMO w Polsce

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o paszach. Zakłada ona wejście od 2017 r. do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych.

 

Opozycja stwierdza jasno – prezydent wpisał się w lobby na rzecz GMO. Decyzja nie tylko niszczy markę zdrowej polskiej żywności, ale stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Straci na tym także polska gospodarka.

Jak zaznaczono w komunikacie kancelarii prezydenta – Komorowski już wcześniej podkreślał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby całościowe uregulowanie kwestii organizmów genetycznie modyfikowanych w oddzielnym akcie prawnym. Zdaniem Bronisława Komorowskiego „kluczem do rozwiązania obecnej sytuacji jest pilne wznowienie przez rząd i parlament prac nad taką kompleksową ustawą”.

 

Jak powiedział  poseł Henryk Kowalczyk z sejmowej komisji rolnictwa rezydent wpisał się w lobby na rzecz GMO.

 

Przedłużając czas, kiedy można wprowadzać pasze genetycznie modyfikowane do Polski nie dba się o rolników. To oni mogliby produkować zboże na paszę. Rządzący wolą jedna wspierać obce koncerny i zagranicznych rolników, którzy produkują GMO i będą je sprowadzać do Polski” – powiedział Henryk Kowalczyk.

 

Henryk Kowalczyk dodał, że PIS protestowało przeciwko tym zapisom jednak kolacja, która ma większość przegłosowała zapisy. Ta ustawa spowoduje spadek dobrej marki polskich produktów.

 

Nie będziemy mogli szczycić się zdrową polska żywnością. Bo jeśli  GMO będzie w paszach to znaczy, że produkty mięsne i mleczne też mogą być traktowane przez konsumentów jako zagrożone” – powiedział  Henryk Kowalczyk.
Stosowanie pasz zawierających organizmy GMO dla zwierząt to zagrożenie dla człowieka, jego zdrowia i życia – alarmuje Danuta Pilarska, prezes Krajowego Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu.

 

„Od lat prowadzimy kampanię informacyjną o szkodliwości GMO dla człowieka i środowiska naturalnego. To co się stało jest niezrozumiałe – zauważa prezes Danuta Pilarska. Polska jest jedynym krajem, które w Europie nie ma wyboru pasz. Ma tylko jedne pasze z komponentami GMO z Argentyny i Brazylii. To nie jest bezpieczne dla polskich zwierząt. Jeżeli mamy niebezpieczną paszę to mamy niebezpieczną żywność bo zwierzęta, które się nią karmią są również szkodliwe dla żywności” powiedziała Danuta Pilarska.

 

RIRM
drukuj