Problem wykupu ziemi przez obcokrajowców wciąż nierozwiązany

Wykup ziemi rolnej przez instytucje finansowe w celach niezwiązanych z rolnictwem stanowi zagrożenie dla rolników zwłaszcza we wschodniej części Unii Europejskiej.

W Parlamencie Europejskim podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa został zaprezentowany raport dotyczący obrotu ziemią w UE. Jego autorzy wskazują, że pojawili się nowi aktorzy w handlu ziemią i pośrednictwie, np. fundusze inwestycyjne czy banki.

Instytucje utworzyły wyspecjalizowane fundusze rolne, działające przez krajowe spółki, zajmujące się głównie kupowaniem ziemi i pośrednictwem w transakcjach.

Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Rabo Farm Europe Fund. Jak napisano w raporcie, w Polsce działa on poprzez 14 krajowych spółek.

Europoseł Janusz Wojciechowski podkreśla, że w naszym kraju w rękach tzw. słupów jest już 200 tys. ha. Europoseł przypomina, że PiS domaga się od dawna ustawy, która zabezpieczyłaby polską ziemię. Krytycznie podchodzi do rządowych rozwiązań.

Europa widzi problem, a polski rząd próbuje nie wiem, dlaczego ten problem schować gdzieś pod dywan. Zresztą nie pierwszy raz słyszałem ministra Sawickiego, który mówi, że tylko kilka tysięcy hektarów jest wykupione i w związku z tym nie ma żadnego problemu. Komisja Europejska już wie, że jest 200 tys. Najwyższa Izba Kontroli wie, że państwo nie ma absolutnie kontroli nad obrotem ziemią, że nie realizuje swoich obowiązków w tym zakresie. Sytuacja jest naprawdę bardzo zła. Powiem wprost, że oskarżam obecną władzę zarówno PO, jak i PSL, że oni nie chcą uchwalić tej ustawy. Z jakichś powodów nie chcą, robiąc wszystko, żeby do uchwalenia tej ustawy nie doszło. Nawet jakby takową w końcu uchwalili, to będzie to ustawa bardzo ułomna – zaznaczył europoseł Janusz Wojciechowski.

Według raportu, państwa członkowskie powinny mieć możliwość regulowania obrotu ziemią rolną i wprowadzania restrykcji w wolnym przepływie kapitału w odniesieniu do ziem uprawnych.

Okres przejściowy dotyczący zakupu ziemi przez cudzoziemców skończy się 1 maja 2016 r.

RIRM

drukuj