fot. PAP

Apel o weto dla GMO

Senat będzie dziś debatował nad ustawą o nasiennictwie, która dopuszcza w naszym kraju uprawę roślin genetycznie modyfikowanych.

Senacka Komisja Rolnictwa, rekomenduje wysokiej izbie przyjęcie dokumentu bez poprawek. Podczas posiedzenia będą rozpatrywane poprawki PiS-u, które wykreślają przepis umożliwiający uprawę roślin GMO. Wcześniej jednak zostały one odrzucone przez komisję. Senator Jan Maria Jackowski, autor poprawek, mówi, że zawierają istotne propozycje zmian w kwestii GMO.

– Złożyliśmy cały szereg poprawek, dotyczących tej materii, m.in. wyeliminowania z tego projektu ustawy, tych zapisów, które właśnie wprowadzają możliwość tych upraw genetycznie modyfikowanych. Poprzez posiedzenia te poprawki zostały odrzucone, stąd w tej chwili złożyliśmy je w formie regulaminowej – te poprawki zostały odrzucone. Natomiast będące w tej chwili procedowane w formie wniosków mniejszości, stąd jesteśmy sprawozdawcami i podczas posiedzenia plenarnego, będziemy wysokiej izbie prezentować te poprawki i zachęcać za ich głosowaniem – powiedział senator Jan Maria Jackowski.

Jeśli senat nie wprowadzi do ustawy poprawek – trafi ona od razu na biurko prezydenta.

 

Wypowiedź senatora Jana Marii Jackowskiego:

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj