fot. flickr.com

Rząd zajmie się projektem dot. spółdzielni rolniczych

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o spółdzielniach rolniczych. Nowe przepisy mają wzmocnić rolę spółdzielczości w rolnictwie. Zachętą do ich zakładania mają być lepsze warunki ekonomiczne dla prowadzenia takiej działalności.

Projektowane przepisy odnoszą się do wspólnej kooperacji rolników w zakresie produktów, wytwarzanych w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, w tym koncentracji podaży, marketingu oraz działaniach optymalizujących koszty produkcji i zwiększających dochodowość.

Zachętą dla tworzenia spółdzielni rolników mają być m.in. ulgi podatkowe. Będzie też możliwość uzyskania dotacji.

Członkami spółdzielni rolniczej mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne, prowadzące chów lub hodowlę ryb oraz osoby fizyczne lub prawne niebędące rolnikami. Co więcej, muszą to być osoby prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów.

Aby założyć spółdzielnię musi ona liczyć co najmniej 10 członków będących rolnikami. Projekt ustawy znalazł się na liście projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

TV Trwam News/RIRM

drukuj