fot. PAP/Radek Pietruszka

Debata o rodzinie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbywa się dziś debata o rodzinie. Jej celem jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji w społeczeństwie na temat głównych potrzeb polskiej rodziny.

Debata ma też wskazać konkretne zagadnienia oraz płaszczyzny, które są najpilniejsze z punktu widzenia rodziny i wymagają wsparcia.

Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w swoim wystąpieniu wskazywała, że rodzina jest w centrum zainteresowania rządu.

– Kierunek ten, z jednej strony, potwierdza głęboko zakorzenione w naszej świadomości przekonanie, że czymś najważniejszym dla każdego z nas jest rodzina, ale też uwypukla i eksponuje prawdę o nadrzędności tej naturalnej wspólnoty – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Minister zwróciła uwagę, że rząd podjął wiele inicjatyw, aby poprawić sytuację polskich rodzin.

Chodzi m.in. o programy: 500 plus, Mieszkanie plus, Za życiem oraz zwiększenie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

RIRM

drukuj