fot. wikipedia.org

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Mija dzisiaj 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego działającego w okresie II wojny światowej. Mimo niemiecko-sowieckiej okupacji stworzono w pełni funkcjonujące struktury kraju. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową.

Polskie Państwo Podziemne działało w okresie II wojny światowej na terenach zajętych przez Niemców oraz Sowietów. Początkiem jego utworzenia było powołanie Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej następnie w Związek Walki Zbrojnej, a później w Armię Krajową.

Polskie Państwo Podziemne nie składało się tylko z formacji zbrojnych. Istniał urząd prezydenta, naczelnego wodza, rząd oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Władze kierowały państwem polskim na uchodźctwie. Rozwinięta była administracja cywilna. Funkcjonowała również Delegatura Rządu na szczeblu centralnym, ale także w województwach i powiatach. Istniały departamenty spraw wewnętrznych, informacji, prasy, pracy i opieki społecznej, oświaty oraz kultury, łącznie osiemnaście wydziałów. Istniał również wymiar sprawiedliwości, który karał nie tylko za zdradę ojczyzny, ale również za pospolite przestępstwa.

Przy Delegaturze Rządu na kraj działała również Rada Pomocy Żydom „Żegota”. Była to jedyna instytucja państwowa na terenach okupowanych przez Niemcy, która ratowała Żydów przed eksterminacją.

Polskie Państwo Podziemne prowadziło również szkoły średnie oraz uczelnie wyższe. Tajne studia ukończyło 6,5 tys. studentów.

Działanie Polskiego Państwa Podziemnego trwało do zakończenia wojny. Jego przywódcy zostali aresztowani przez sowieckie NKWD i skazani przez sąd wojskowy w Moskwie. Trzech z nich zmarło w sowieckich więzieniach.

TV Trwam News/RIRM

drukuj