fot. PAP/Adam Warżawa

Częstochowa: Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

W Częstochowie rozpocznie się dziś Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W jego czasie na kolejną 4-letnią kadencję wybrany zostanie przewodniczący związku. O stanowisko ma ubiegać się ponownie Piotr Duda.

Obecny przewodniczący NSZZ „Solidarność” sprawuje swoją funkcję od 8 lat. Dotychczas do kandydowania na to stanowisko w tegorocznych wyborach nie zgłosił się żaden inny członek związku. Poza głosowaniem delegaci obecni na zjeździe zdecydują, jakie priorytety działania związku mają przyświecać mu przez kolejne lata. Mają one znaleźć się w przyjętej uchwale programowej. Rozpatrzony zostanie także projekt zmian w statucie „Solidarności”. Chodzi tu np. o wprowadzenie kadencyjności we władzach regionalnych i krajowych „Solidarności”. Funkcje szefów tych struktur, jak i przewodniczącego Komisji Krajowej można byłoby wówczas pełnić tylko przez dwie kadencje, jednak dłużej, bo nie przez 4, a 5 lat. Dodatkowo w propozycjach znajduje się wprowadzenie instytucji sądów koleżeńskich oraz odwoławczego sądu koleżeńskiego.

Udział w Zjeździe zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Obecna ma być także wicepremier Beata Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Na Zjeździe stawi się blisko 290 delegatów ze wszystkich regionów związku.

TV Trwam News/RIRM

drukuj