Bezrobocie we wrześniu niższe niż w sierpniu

Stopa bezrobocia we wrześniu tego roku wyniosła 8,3 proc. – to o 0,1 proc. mniej niż w sierpniu. Główny Urząd Statystyczny podsumował sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku.

Bezrobocie spada we wszystkich województwach poza pomorskim – tam wskaźnik ten pozostaje bez zmian.

Największą poprawę sytuacji bezrobotnych obserwujemy m.in. w zachodniopomorskim oraz w lubuskim, które to zazwyczaj przodowały pod względem bezrobocia.

Warto zauważyć, że dynamika wzrostu jest widoczna szczególnie w sektorze przedsiębiorstw – mówi prezes GUS Dominik Rozkrut.

– Mamy systematyczny wzrost już od bardzo długiego czasu, przy czym w 2016 roku poziom tych wzrostów wyraźnie, w sposób istotny, poszedł w górę. Również wrzesień nie odbiegał od tych tendencji. Mamy 3,2 proc. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kiedy spojrzymy na te dynamiki kwartalnie, to oczywiście w nieznaczny sposób, być może w trzecim kwartale, dynamika tego wzrostu zatrudnienia spadła. Niemniej jednak skala tej dynamiki w obecnym roku w stosunku do tego, co działo się w roku poprzednim, jest wyraźnie wyższa i to jest bardzo pozytywna tendencja- podkreśla Dominik Rozkrut.  

Z raportu GUS wynika, że stopniowo wzrastają nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Po raz pierwszy środki przeznaczone na tę dziedzinę wyniosły 1 proc. w relacji do PKB.

Jedynym sektorem, w którym od dłuższego czasu utrzymuje się tendencja spadkowa, jest budownictwo.

RIRM

drukuj