fot. Obraz autorstwa Freepik

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w Białymstoku

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych diecezji ełckiej połączyły siły. Dzięki zawartemu porozumieniu podopieczni warsztatów będą mogli odbywać praktyki zawodowe w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Malinówce. To aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Liczne rozmowy między przedstawicielami Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku a Warsztatami Terapii Zajęciowej w Ełku przyniosły wreszcie oczekiwane rezultaty. Podpisano porozumienie, na mocy którego podopieczni WTZ będą mogli rozwijać się i zdobywać doświadczenie zawodowe.

– Cieszę się, że młodzież będzie mogła uczestniczyć, rozwijać się, bo jest to jej bardzo potrzebne (…) Mam nadzieję, że ta inicjatywa nie zatrzyma się tylko na jednym nadleśnictwie – wskazał Zenon Angielczyk, z-ca dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych w Białymstoku.

Po raz pierwszy osoby z niepełnosprawnościami będą miały okazję do regularnych praktyk zawodowych w ośrodku Lasów Państwowych. Tym ośrodkiem będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Malinówce. Dla podopiecznych WTZ to ogromna szansa i ważna forma rehabilitacji, która ma przyczynić się do poprawy ich aktywności społecznej i zawodowej.

– Będziemy starali się pomagać w nasadzeniu nowych roślin, pielęgnowaniu ich i tym samym uczyć się dbałości o środowisko naturalne, ale również chcielibyśmy pomóc przy pracach porządkowych w ośrodku, przy pracy na recepcji, na kuchni, na stołówce – wskazała Małgorzata Charubin, kierownik WTZ w Ełku.

Osoby niepełnosprawne, choć zmagają się z różnymi trudnościami, pragną być aktywnymi członkami społeczeństwa. Chcą pracować i czuć się pełnoprawnymi obywatelami. Ta inicjatywa daje im właśnie taką możliwość.

– Osoby, które są uczestnikami WTZ, będą mogły czuć się bardziej  dowartościowane i będą mogły spełniać się poprzez wykonywaną pracę, która będzie przynosić im radość – mówił ks. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Podpisanie porozumienia miało miejsce 21 września 2023 roku. Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta Msza św. w intencji inicjatywy. Pobłogosławiona została wówczas rzeźbiona ambonka powstała na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ełku. To dar od uczestników, który przedstawia św. Jana Gwalberta – patrona leśników.

 

TV Trwam News

drukuj