Wpisy

[TYLKO U NAS] P. Wdówik: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie wyjściem naprzeciw osobom, które chcą być podmiotowo traktowane, chcą same decydować o swoim życiu

Głównym celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa i rozwiązań do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (…) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych mówi o tym, że oto jest obywatel, człowiek, który ma te same prawa, chce chodzić do pracy, korzystać z dóbr kultury. Ustawa będzie wyjściem naprzeciw osobom, które chcą być podmiotowo traktowane, chcą same decydować o swoim życiu – wskazał Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, w piątkowym programie „Polski Punkt Widzenia” w TV Trwam.

W resorcie rodziny podpisano umowę o partnerstwie na rzecz opracowania przepisów dot. wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

Powstanie projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. W resorcie rodziny podpisano umowę o partnerstwie na rzecz opracowania przepisów. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wiceminister rodziny, Paweł Wdówik, oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne.

[TYLKO U NAS] P. Wdówik: Będziemy mieć dwa stopnie niepełnosprawności, a nie trzy. Stworzy to możliwość precyzyjnego dobrania pomocy

Wszystkie świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów zostały podwyższone. Z tego korzystają miliony ludzi. (…) Teraz będziemy mieć dwa stopnie niepełnosprawności, a nie trzy. Będziemy oceniać zdolność do wykonywania pracy, edukacji, samodzielnego życia i do czynności społecznych – powiedział Paweł Wdówik, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w programie „Polski punkt widzenia” w TV Trwam.

[TYLKO U NAS] M. Guziak-Nowak: Sytuacja rodzin wychowujących dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności jest bardzo często dramatyczna. Rodziny żyją w niezawinionej biedzie

Analiza twardych wskaźników pokazuje, że sytuacja rodzin wychowujących dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności jest bardzo często naprawdę dramatyczna. Większość rodzin korzysta z pomocy, którą oferuje państwo, ale ona jest pomocą całkowicie niewystarczającą. Mimo że świadczenia są waloryzowane, tak naprawdę nadal rodziny żyją w niezawinionej biedzie, bardzo często zepchnięte na margines ekonomiczny, towarzyski, społeczny, psychiczny – wskazywała Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, we wtorkowym wydaniu „Polskiego punktu widzenia” na antenie TV Trwam.