fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

A. Zalewska: O systemie edukacji nie można decydować bez rodziców

To rodzic wychowuje dziecko, a szkoła powinna służyć mu wsparciem – powiedziała minister edukacji Anna Zalewska.

W czwartek szefowa resortu edukacji uczestniczyła w I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.

O tym, jak ważna jest rola rad rodziców, napisał w liście do uczestników konferencji prezydent Andrzej Duda. Odczytał go podsekretarz stanu w jego kancelarii Wojciech Kolarski.

Minister Anna Zalewska na konferencji prasowej zwróciła uwagę, że to pierwsze tego typu spotkanie. Szefowa MEN-u podkreśliła, że w debacie społecznej o systemie edukacji rodzice są przede wszystkim partnerem.

– Rodzice wychowują dzieci, szkoła ma wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci, ale razem mają kształtować ten system, razem odpowiadać za to, co się dzieje w szkole. I rzeczywiście, dzisiaj frekwencja na spotkaniu podkreśla, jak wiele trzeba zmienić. Po raz pierwszy doprowadziliśmy do takiej poważnej dyskusji. Daliśmy też sygnał we wcześniejszych projektach ustaw już przegłosowanych – powiedziała minister Anna Zalewska.   

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty utworzenie rady rodziców w szkole publicznej jest obowiązkowe. W skład rad rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w danej szkole. Są oni wybierani w wyborach.

Do kompetencji rad rodziców należy m.in. uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły.

I Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców zorganizowały wspólnie Ministerstwo Edukacji Narodowej, klub parlamentarny PiS i Fundacja „Rodzice Szkole”.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj